Utställning i ateljé på Fredsgatan 12, Stockholm, 1995

back                                                            next