Lotta Döbling

SKF:s vårutställning på Eldhunden

Eldhunden, Stora Mossen, Stockholm

Vernissage lördagen den 23 mars kl.12.00-16.00

Utställningsperiod 23.03 – 21.4 2024

Grupputställning/Group exhibition