"Landskapet II", oil on canvas, 35x25 cm, 2011

back